Custom BIG II

Custom BIG II

Custom big II - 50000 PLU, 100 DPT, úhrada faktúry, podpora fiškálnej tlačiarne, bez batérie, kompaktný design.

AKCIA - software Oberon (sklad a pokladňa) na dva roky zadarmo.