Euro-50 MEDI

Euro-50 MEDI

Euro-50 medi model F -100 PLU, 10 DPT, úhrada faktúry, podpora funkcie fiškálnej tlačiarne, vstavaná batéria, malé rozmery